Fler bilder och information om projektet finns på södra Lelångs facebooksida

Tre bäckar är nu färdigställda med nya gömslen och nya lekbottnar.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram