Risvasar

Röda markeringar visar ungefärligt var risvasarna finns placerade.

Många är också utmärkta med bojar.

OBS: Bind ej båten i bojarna.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram