LELÅNG/FISKEVÅRDSOMRÅDET

Lelång är en sjö belägen i norra Dalsland mellan Bengtsfors i söder och Lennartsfors i norr. Längden på sjön mäter ca. 40 km. och den totala arealen är 52,9 km2. Maxdjupet är 58 m. och medeldjupet 21,7 m.

Lelång är en del av Upperudsälven samt ingår i Dalslands kanal och sammanbinds genom slussar med Foxen i norr, Västra Silen i Öster och Bengtsbrohöljen i söder. En sammanbindning finns även med sjön Ärtingen strax nordväst om Bengtsfors via en större vägtrumma.

Med sina nästan 53 kvadratkilometer stora area är Lelång med sin långsmala form med öar, grund och varierande strandlinjer en ypperlig och mångsidig sjö att bedriva fiske i. Det är en långsmal sprickdalssjö som ligger skyddad när vinden ligger på från de flesta väderstreck och fiske från båt kan därför bedrivas alla dagar om året förutom när sjön är isbelagd. Detta gör Lelång till en bra fiskesjö, om man ex. jämför med andra större sjöar där du kanske inte kan ta dig ut med båt på hela den bokade fiskeveckan p.g.a hård vind.

Stränderna präglas på många platser av en karg och bergig miljö. Dessa utgör inte bara en fröjd för ögat, utan är även spännande fiskeplatser. Landskapet brukar kallas för ``ett Kanada i miniatyr´´.

Södra Lelångs fiskevårdsområde sträcker sig från kraftverket i Bengtsfors till en linje mellan Gustavsfors och Torrskogs kyrka. Karta över området finns att se på https://www.ifiske.se/karta-sodra-lelang.htm . Norr om denna gräns finns Norra Lelångs fiskevårdsområde som sträcker sig hela vägen upp till Lennartsfors.

Fiskevårdsområdet jobbar och värnar om att fiskeupplevelsen för alla som besöker sjön skall få en så bra upplevelse som möjligt, ett gediget arbete görs varje vinter då sjön är isbelagd med att lägga ut risvasar för att framför allt förbättra och underhålla abborrfisket men även för att göra gäddfisket mer attraktivt.

Mellan perioden 2017-2021 har föreningen lagt ut 26 större risvasar på olika ställen i sjön. Även trollingfisket efter framför allt gädda men även öring kan ibland ge fina resultat. 2021 påbörjades också ett längre projekt för att återställa öringens naturliga reproduktionslokaler runt sjön.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram