FISKEREGLER

  • Fiskekortet gäller mellan Bengtsfors och till en linje mellan Gustavsfors och Torrskog kyrka.
  • Minimimått: Öring, röding och lax 60 cm.
  • Vid trollingfiska behöver varje fiskande ett trollingkort (max 4 spön). Max 8 spön får användas per båt.
  • Endast spöfiske i sydligaste delen av Lelång, dvs. från kraftstationen och norrut till en linje mellan Rosellmagasinet på östra sidan och över till spetsen på udden som delar kanalinloppet och strömmen mot kraftstationen.
  • Endast spöfiske även inom området 50 meter från Greaströmmens utlopp i Lelång.
  • Fasta redskap samt nät är förbjudet på vanligt fiskekort, nätkort finns att lösa hos styrelsen. Redskap skall ha boj/flöte med ägarens namn och telefonnummer. 
  • Barn under 16 år fiskar gratis
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram