Fler bilder och information om projektet finns på södra Lelångs facebooksida

Tre bäckar är nu färdigställda med nya gömslen och nya lekbottnar.

Nu är hemsidan klar. Ni är alltid välkomna att kontakta oss om ni vill se annan information eller har tips på förändringar.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram